FULL DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ

1. RAÓ SOCIAL.

Nom Comercial
NIF o CIF
Domicili
Localitat
Provincia i CP
Telèfon i Fax
e-mail

2. SOL·LICITA la contractació d'un estand de

12 m2 (4x3 m)
18 m2 (6x3 m)
24 m2 (8x3 m)

3. PREU DE L'ESTAND.

Per als agremiats del Gremi d'Antiquaris i Brocanters de les Comarques Gironines: 64 €/m2 + 7% IVA
Per als noa gremiats: 70 €/m2 + 7% IVA
Aquest preu inclou:
 • Lloguer de l'espai
 • Estand de tipus modulable amb estructura d'alumini amb perfil de 8 bandes
 • Parets monocolor de melamina blanca
 • Fris corbat d'alumini color vermell amb rètol monocromàtic (nom i població)
 • Sostre reticulat d'alumini
 • Il·luminiació amb focus hal·lògens de 150W
 • Quadre elèctric amb diferencial i magnetotèrmic
 • Moqueta qualitat FIRAL M3
 • Assegurança de responsabilitat civil
 • Invitacions per a clients
 • Vals de sortida
 • Publicitat

 • 4. PAGAMENT.

  Rebut bancari al nº de compte

  __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ | __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __


  EL SIGNANT DECLARA CONEIXER LES NORMES DE PARTICIPACIÓ I ES COMPROMET A COMPLIR-LES
  DATA I SIGNATURA
  SEGELL


  Pàgina següent

  Imprimir