a


NORMES DE PARTICIPACIÓ DE GIROANTIC PLATJA D'ARO 2007

1. INFORMACIÓ GENERAL.
GiroAntic Platja d'Aro és una fira d'antiguitats que té per objecte l'exposició i la venda de peces de més de 50 anys, pintura i esculura d'autors difunts i llibres vells.

2. ORGANITZACIÓ.
Gremi d'Antiquaris i Brocanters de les Comarques Gironines.

3. LLOC I DATES DE CELEBRACIÓ.
Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro del 28 d'abril a l'1 de maig de 2007.

4. HORARI.
Per als expositors: de 10h a 21:15h sense interrupció.
Per als visitants: d'11h a 21h.

5. INSCRIPCIÓ.
Poden participar a GiroAntic Platja d'Aro els professionals agremiats o no, antiquaris, brocanters, restauradors i llibreters de vell que compleixin la llei vigent.
Per inscriure's cal omplir la sol·licitud i complir les condicions de participació.

6. ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS I ADJUDICACIÓ D'ESPAIS.
Correspon al Gremi d'Antiquaris l'examen de les sol·licituds rebudes i la determinació de si compleixen o no les condicions establertes.
L'organització de GiroAntic Platja d'Aro estableix dos períodes d'inscripció:
a. Fins al 10 de març de 2007 per als participants de GiroAntic 2006 amb dret a triar l'espai per ordre d'inscripció.
b. A partir del 15 de març per als nous expositors, essent distribuit l'espai per l'organització.
Per l'admissió i adjudicació d'espais cal tenir en compte que no s'acceptarà cap sol·licitud que no compleixi les condicions de contractació i els períodes de pagament (vegeu punt 9).
No es permet la permuta o lloguer de l'espai contractat a terceres persones o entitats.
L'organització de GiroAntic Platja d'Aro es reserva el dret per necessitat o força major de variar les situacions i dimensions dels espais, sense que comporti cap dret d'indemnització.

7. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT.
L'IVA a aplicar serà el reglamentari del 7% per a Fires i Salons d'Antiguitats.

8. ASSEGURANÇA.
En el valor total de l'inscripció hi ha inclosa l'adhesió a una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil col·lectiva contractada per Giro Antic Platja d'Aro.
Cada expositor ha de tenir concertada sota la seva responsabilitat una assegurança contra risc d'incendis i robatori. GiroAntic Platja d'Aro declina tota la responsabilitat al respecte.

9. CONTRACTACIÓ.
Cal enviar a la Gestoria Dalmau, a l'atenció de la srta. Fina, el full de sol·licitud degudament omplert a l'adreça: C/ Joan Maragall 36, entresol B, GIRONA 17002 o al fax 972 22 00 39.
La firma i presentació de la sol·licitud és un compromís no revocable per part del participant i comporta la total acceptació de les normes.
El pagament es farà mitjançant rebut bancari amb el 50% de la totalitat el dia 20 de març i el 50% restant abans d'iniciar la fira.

10. MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ESTANDS.
Els expositors podran muntar el 27 d'abril de les 8h a les 22h, i desmuntar el mateix 1 de maig a partir de les 19:30h i el dia 2 de maig fins a les 14h.

11. PASSIS D'EXPOSITOR, INVITACIONS I VALS DE SORTIDES.
L'expositor tindrà dret a 4 passis d'expositor i un talonari de vals de sortida, així com 4 invitacions per m2.
En cas de necessitar més invitacions, cal posar-se en contacte amb la srta. Fina (972 216 017).


Full de sol·licitud de participació

Plànol de la Fira GiroAntic Platja d'Aro

Back